Cast

OLGA KIFYAK

OLGA KIFYAK

Odette | Odille
EVGENY SVETLITSA

EVGENY SVETLITSA

Prince Siegfried
MIKHAIL OVCHAROV

MIKHAIL OVCHAROV

Jester
YULYA KABATOVA

YULYA KABATOVA

OLEG EROMKIN

OLEG EROMKIN

KYUNSUN PAK

KYUNSUN PAK

ALINA STEINBERG

ALINA STEINBERG

EDYTA RUSS

EDYTA RUSS

IVAN ILYIN

IVAN ILYIN

KARINA ROMANOVA

KARINA ROMANOVA

MARGARITA SHEPELEVA

MARGARITA SHEPELEVA

ARNO-STIN TSEMBENGOY

ARNO-STIN TSEMBENGOY

EKATERINA SAPOGOVA

EKATERINA SAPOGOVA

ANASTASIA RODINA

ANASTASIA RODINA

LUDMILA BELIKOVA

LUDMILA BELIKOVA

ANASTASIA KUZMINA

ANASTASIA KUZMINA